Paradise Lost je adventura z pohledu první osoby a je zasazena do alternativní historie, konkrétně do šedesátých let, kdy nacisté vyhráli druhou světovou válku a zpustošili celou Evropu.

Obrázky ke hře