Zásady ochrany a pravidla užívání webu

Svým přístupem na "Indian", souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte naše webové stránky, nevstupujte na ně a nepoužívejte je. Vyhrazujeme si právo jakékoliv podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné všeobecná ustanovení, pravidla a ochranu soukromí průběžně sledovat, vzhledem k tomu, že používáním našich webových stránek s nimi souhlasíte.

Všeobecná ustanovení a pravidla chování

Naše fóra, redakční systém a stránky beží na vlastním proprietárním redakčním systému. Zavazujete se nepřispívat na tyto stránky pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, obscénním, vulgárním, vyhrožujícím, sexuálně orientovaným nebo jakýmkoliv jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, v zemi, kde sídlí firma provozující tento web, nebo platné mezinárodní právo.

Mezi trestnou činnost patří šíření Warez a ilegálního, jinak placeného, obsahu. Uživatel má možnost upozornit na ilegální obsah a administrátoři webu se zavazují tuto skutečnost prověřit a obsah po uvážení smazat.

Provozovatelé serveru se distancují od ilegálního obsahu a nezodpovídají za ilegální obsah uveřejněný na jiných stránkách, kdy jsou tyto webové stránky pouze odkazujícím na dotyčný obsah. Dále se provozovatelé webu distancují od obsahu přidaných od uživatelů - každý uživatel zodpovídá za svůj vložený obsah sám a musí k obrazovým materiálům vlastnit příslušná autorská práva či licence. Pokud se však zjistí, že je obsah v rozporu s výše uvedenými pravidly, bude na uživatele uplatněno všech dostupných řešení, aby byla situace napravena.

Všechny výše zmíněné činnosti můhou vést k okamžitému a trvalému vykázání z webových stránek a/nebo upozornění poskytovatele internetových služeb (ISP) na činnost uživatele, pokud to bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření.

Dále užíváním stránek souhlasíte s tím, že provozovatelé mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakákoliv témata, příspěvky, články nebo jakýkoliv obsah webových stránek, pokud to bude považovat za nutné.

Uživatelský účet

Jako uživatel registrací na web souhlasíte, že sdílíte své osobní údaje, které podléhají zákonu o ochranně osobních údajů. Provozovatelé webu zajistí bezpečnost těchto údajů všemi dostupnými prostředky, které jsou v rámci technologických postupů a možností webového systému k dispozici.

Jako uživatel souhlasíte s ukládáním údajů do soukromé databáze. Provozovatelé webu se zároveň zavazují, že neposkytnou tyto informace třetí straně nebo cizím osobám.

Vytvořením účtu / jeho aktivací / reaktivací, jako uživatel souhlasíte, že může být tento účet sdílen s dalšími projekty provozovatelů webu. Zejmená se tak týká dalších mediálních projektů, počítačových her či dalších služeb, díky kterým získáte automaticky přístup jednotným přihlášením. Tj. není nutné se znova registrovat. Také známo pod "univerzální účet".

Přestože provozovatelé webu neposkytnou žádné z osobních informací třetím stranám a aktivně zabezpečí celý systém, nepřebírají provozovatelé v žádném případě zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. V případě, že se tak stane, uživatele postiženi touto situací budou kontaktování a situace bude uvedena v patrnost. Učiní se opatření, aby se v budoucnu únik dat neopakoval.

Uživatel si je vědom bezpečnostních rizik internetových stránek. Svá data chrání speciálním heslem, které ideálně nepoužívá na jiných webových stránkách. Případně využívá dvojité verifikace skrz partnera, se kterým účet propojí. Typicky to může být Facebook, Twitter, či jiná sociální síť.

Uživatel má právo plně deaktivovat svůj účet. V takovém případě jeho účet bude znepřístupněn a v databázi eliminován. Data fyzicky zůstanou na serveru uložena a uživatel nemá oprávnění je smazat. Jakmile se jednou uživatel rozhodne zrušit účet, jedná se o nenávratnou akci. Ve výjimečných případech lze účet obnovit. Výjimečná situace ale znamená skutečně vážnou skutečnost, například při prokazatelném záškodnictví, hacku apod. Uživatel nemá v žádném případě právo vymáhat si zrušený účet zpět po provozovatelích webu, pakliže se tak sám rozhodnul.

Prohlášení o využívání uživatelů a jejich aktivity na webu

Toto prohlášení podrobně vysvětluje jak "Indian" se svými spojenými společnostmi a partnery používá jakékoliv informace shromážděné během každé návštěvy uživatele (dále "vaše osobní údaje").

Vaše osobní údaje jsou shromážděny dvěma způsoby. První, procházením webových stránek, způsobí vytvoření řady doprovodných lokálních souborů cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelský identifikátor (dále "uživatelské-id") a anonymní identifikátor sezení (dále "session-id"), které je vám automaticky přiděleno systémem. Řada dalších doplňuje funkce webu, může a nemusí zahrnovat vaší současnou lokaci (pakliže jste tak webu povolili), nebo dokonce další informace, které je web potřebuje držet v paměti v průběhu jeho procházení.

Můžeme také vytvořit další cookies, které nepatří k našim webovým stránkám, ale tyto cookies jsou mimo rozsah tohoto dokumentu, který se zaobírá jen stránkami vytvořené pomocí našeho webu. Může se tak stát, že najdete cookies vašeho oblíbeného vyhledávače, provozovatele sociální sítě, ke které jste jako uživatelé připojeni, či identifikační čísla při zobrazování Google Adsense reklamních bloků. Cookies jsou neškodné soubory a patří mezi standardní formu prezentace dat.

Druhá možnost jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, je odeslání těchto údajů přímo nám do databáze. Toto může být a není omezeno na: odeslání příspěvků a komentářů, registrace na webových stránkách (dále "váš účet") a odeslání příspěvků a komentářů po vaší registraci, když jste přihlášeni (dále "vaše aktivita").

Váš účet bude přinejmenším obsahovat jednoznačně identifikovatelné jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje pro váš účet jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v zemi, ve které sídlíme (Česká republika). Jakékoliv jiné informace požadované od webových stránek kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a vašeho e-mailu při registraci, můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné / nepovinné. Ve všech případech dostanete možnost rozhodnout, zda-li tyto informace budou veřejně zobrazené a vyhledatelné. S vytvořením vašeho účtu souhlasíte, že vám mohou být zasílány emaily webového serveru na vaší platnou emailovou adresu.

Proč u nás není vyžadován nově souhlas s ukládáním cookies?

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Celkově používáme tři naše vlastní cookie hodnoty. INDIANSESSID / IWSSID, což jsou informace k přihlášení. IWSAID je cookie pro branding reklamy. indianPixelRatio je následně poslední cookie, které vám zaručuje ostré obrázky z naší image databáze.

Váš souhlas, případně nesouhlas s používáním cookies na našem systému může být vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Soubory cookies můžete individuálně v nastavení internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však cookies zakážete, může se stát, že ztratíte přístup do některých částí webu, které daný soubor cookie potřebuje.

Podívejte se, jak si nastavit cookies v prohlížeči Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari či Microsoft Edge.

Od 1. října 2019 tak nepožadujeme potvrzení o přijmutí používání cookies prostřednictvím speciálního povolení. Toto je plně v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a doporučení GDPR.

Jaké cookies web využívá z tzv. třetí strany?

V rámci webu našeho systému využíváme nástroje třetích stran společností Google, Facebook, Twitter, Discord, Twitch a Steam. Účel a rozsah shromažďování údajů lze najít v informacích na stránkách těchto třetích stran.

Zabezpečení serveru

Vždy činíme přiměřené kroky k tomu, abychom ochránili veškerá data našich služeb od výpadku, zneužití, ztráty či neuatorizovaného přístupu, jejich zveřejnění, nahrazení či kompletnímu zničení. Bohužel, žádný přenos po internetu či emailu není plně bezpečný a bez chyb. Některé naše emaily, které z našich služeb zasíláme nemusí být zabezpečeny. Věnujte tedy speciální pozornost při rozhodování, které osobní informace budete zasílat emailem či budete sdílet na našich serverech. V podstatě nad tím přemýšlejte kdykoliv jste na internetu. Nejen u nás.

Zabezpečení účtu Indiana

Vaše heslo k účtu je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti pomocí šifry BCRYPT. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách.

V případě přihlášení pomocí sociální sítě, heslo je nahrazeno vaším identifikátorem propojeného serveru. Přesto doporučujeme heslo nastavit, kdyby do budoucna nastala situace, kdy o účet na sociální síti přijdete. Získaný token k sociálním sítím se neukládá v naší databázi ani serveru pro vaší bezpečnost, pro identifikaci potřebujeme pouze identifikátor, který získáme při každém přihlášení s vaším souhlasem.

Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na všechny webové servery provozovatelů projektu, takže jej pečlivě uchovejte a v žádném případě toto heslo nevydávajte. NIkdo ze zaměstnanců a provozovatelů webu po vás nikdy nebude požadovat heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci "Zapomněl jsem své heslo" poskytovanou naším systémem.

Právo být zapomenut / smazán | Art. 17 GDPR Right to erasure (‘right to be forgotten’)

Každý uživatel má podle platných nařízení GDPR právo na to být zapomenut nebo smazán z našich stránek. A to na vyžádání osobně skrz email kontakt nebo skrz administraci svého účtu v sekci "Smazat účet". Každý uživatel se také může podívat na přehled všech dat, které o něm naše stránka zná v sekci Přehled aktivity. Tento přehled si může i na vyžádání stáhnout.

Chceme dodat, že při aplikování práva na zapomenutí provedeme pouze nezbytně nutné a potřebné kroky k odstranění informací vedoucí k vaší identifikaci, jak nám udává článek 17. Uživatel se z pohledu kódu stane anonymním a uzamčeným profilem. Příspěvky anonymizovaného uživatele budou nadále přístupné, pakliže se je předtím sám uživatel nerozhodne smazat.

Jak zacházíme s vašimi osobními informacemi

V žádném případě nedovolujeme jakýkoliv prodej osobních informací našich uživatelů za komerčním účelem. Veškeré osobní informace sdílené s námi zakládáme na tom, že jsou soukromé a dle toho se i chováme. Dáme vám vždy vědět, kdy některé z vašich informací budou veřejně vyhledatelné.

Nicméně mohou nastat případy, kdy skutečně můžeme nějakým způsobem s vašimi údaji nakládat. Například:

 • Změna společnosti: Pokud se v budoucnosti stane, že se o server či projekt bude starat jiná firma nebo se rozhodneme novou firmu založit - nebo v případě prodeje značky, společnosti, spojení organizací, bankrotu apod. - máme právo převézt v takovém případě vaše osobní údaje, aby dál projekt či server mohl fungovat.
 • Vaším souhlasem: Můžeme přesunout vaše informace pokud o tom budete vědět a pokud takovou situaci schválíte.
 • Blízké společnosti: Můžeme sdílet informace naším blízkým společnostem, čistě pro účely uvedené v tomto dokumentu. Mimo jiné, například pro naplnění podmínek soutěže, když vyplníme vaší adresu dopravní společnosti.
 • Právní záležitosti: Můžeme sdílet informace, které jsou vyžadovány z právního systému České republiky a Evropské Unie. Zejména pak můžeme využívat osobní informace k zajištění bezpečného chodu projektu, společnosti, za účelem ochrany našich uživatelů a rovněž k ochraně právní odpovědnosti.
 • Anonymizovaná data: Rovněž můžeme shromažďovat data, která vypadají jako osobní, ale nepatří do struktury považované za kritické k identifikaci osoby. Tyto informace můžeme sdílet třetím stranám a našim obchodním partnerům bez limitů.

Jak dlouho osobní data zůstanou na serveru Indiana?

Osobní údaje uchováváme na serverech Indiana tak dlouho, jak je to jen nutné. Při vypuštění osobních dat nebo dat vedoucí k identifikaci osoby můžeme některá data anonymizovat, smazat nebo učinit jiné přiměřené kroky. Data mohou být přesto uchována v kopii zálohy serveru po přiměřeně dodatečnou dobu.

Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google

V rámci spolupráce s platformou YouTube a společností Google vás musíme upozornit, že se řídíme zásadami o ochraně a podmínkami používání YouTube. Využíváme systému API Client a API Services pro párování účtů s naším systémem. Tato funkce je pouze na vyžádání uživatele. Více se dozvíte na souvisejících stránkách partnera: https://www.youtube.com/t/terms a https://policies.google.com/privacy.

Aktualizace těchto zásad

Naše zásady a pravidla užívání se průběžně mění. Zde je seznam posledních změn.

 • 15. 10. 2021 - Aktualizace informací o Article 17 GDPR kvůli kontrole aplikace ze strany Facebooku.
 • 14. 8. 2020 - Aktualizace o používání služeb YouTube a Google.
 • 1. 10. 2019 - Aktualizace o potvrzení používání Cookies.
 • 25. 5. 2018 - GDPR compliance.
 • 17. 9. 2017 - Aktualizace článku o zabezpečení hesla a tokenu k sociálním sítím.
 • 1. 6. 2017 - První aktualizace podmínek. Spuštění webu.

Kdo jste?

Jsme pořad o hrách pro každého! Plně nezávislý tým hráčů, kamarádů a milovníků počítačových her. Někteří z nás se živí hraním či vývojem her profesionálně, jiní si zas jen krátí volnou chvíli; důležité ovšem je, že děláme to, co nás baví!

Jak nás kontaktovat?

Dejte nám o sobě vědět! Ať je to výtka nebo pochvala. Tip na hru nebo tip na zlepšení pořadu - jsme připraveni s vámi komunikovat.

Kdo je za to zodpovědný?

MediaRealms s.r.o.
Šenovská 567/43
Praha, 182 00
Česká republika

IČ: 08637288
DIČ: CZ08637288 (plátce DPH)

Všechna práva vyhrazena.
Součást FiolaSoft Studio a GODS produkce.