After Us by se dal popsal jako Journey, ovšem nezaměřuje se na cestu o životě a smrti, která nás v abstraktním tónu nutí přemýšlet o vlastním životě, nýbrž na dopad našich rozhodnutí na budoucí generace. After Us se zaměřuje na znečištění, vymírání fauny a flóry rukou člověka.

Obrázky ke hře