Anno 117: Pax Romana si klade za cíl být největší a nejdetailnější simulací Říma.

Obrázky ke hře