RTS z období Římské říše. Jako nový císař bojujte proti nepřátelským frakcím a zajistěte slávu vzkvétající Římské říši.

Obrázky ke hře