Two Point Hospital je duchovným nástupcom starého dobrého Theme Hospital. Aby aj nie, keď na nej robili tvorcovia pôvodnej hry. Prináša všetko, čo sme mali radi na pôvodnej hre do modernej doby. Má však aj svoje problémy.