Při prozkoumávání těchto zmrzlých pustin nás opět dostihlo neštěstí. Záblesk v kruté vánici osvítí nebe a z rádia se ozve hlas volající o pomoc - strhaný, umírající... Nikdo jiný je nemůže přijít zachránit. Dokážeme se vrátit zpátky - spolu?

Obrázky ke hře