Realtimové strategie jsou dnes celkem okrajový žánr a o těch taktičtějších po vzoru Company of Heroes to platí dvojnásob. Přesně to nám ale přináší Iron Harvest a navíc v skvěle zpracovaném světě zasazeném do alternativní historie po první světové válce. V téhle časové linii ale technologicky přispěl i Nikola Tesla a jeho mechové jsou to nejhrozivější stroje v prvních liniích.