Ve Sweet Transit budete budovat síť železničních spojení a rozvíjet města, která k nim přiléhají. Vlaky jsou jedinou formou dopravy pro lidi i zboží. Důležité bude pečlivě naplánovat a postavit koleje tak, abyste maximálně využili dostupný prostor a zkrátili dobu jízdy. Vše by mělo odpovídat potřebám obyvatel.

Obrázky ke hře