Římská říše sice dávno padla, ale Řím stojí už téměř tři tisíciletí. Myslíte si, že to zvládnete lépe? O vytvoření vlastního Říma daleko od rozpadající se říše se můžete pokusit v nové budovatelské strategii Nova Roma. Tady bude nejen důležité přežít, ale zajistit, aby nová metropole vzkvétala a potěšila své občany i bohy.

Obrázky ke hře