Francouzská vláda státním zaměstnancům zakázala používat anglické videoherní výrazy v úředních dokumentech. Místo nich musejí volit francouzskou variantu. Jde o vládní snahu zachovat čistotu francouzského jazyka.

Podle francouzského ministra kultury je odvětví videoher plné anglicismů, které mohou představovat překážku pro nepochopení tohoto světa pro nehráče. Vše jde potom ruku v ruce s varováním tamní akademie, že degradace jazyka by neměla být považována za nevyhnutelnou.

Některé videoherní výrazy jsou jednoduše přeloženy a dávají smysl, např. „pro-gamer“ je „joueur professionnel“ (profesionální hráč).

Existují však případy, kdy je překlad zbytečně složitý, například „streamer"“se mění na „joueur-animateur en direct“ (živý hráč-animátor). „Cloud gaming“ se má psát jako „jeu video en nuage“ (videohra v cloudu) a „eSports“ jako „jeu video de competition“ (soutěžní videohra).

Nové nařízení se týká pouze úředních dokumentů ve francouzštině. Vláda nemá pravomoc prosadit zákon zakazující používat anglická slova a výrazy v každodenním životě a na internetu.