Los Angeleské štúdio Riot Games, známe predovšetkým vďaka ich MOBA hre League of Legends, má už dlhší čas problémy so svojimi zamestnancami. Lepšie povedané, ich zamestnanci majú problém s vedením. Okrem nútených arbitráží je to predovšetkým stále nedoriešený problém prípadov sexuálneho obťažovania sexizmu od niektorých členov vedenia.

Je to už cez osem mesiacov, čo server Kotaku zverejnil sériu reportáží, v ktorej sa venoval pochybným praktikám v Riot Games. Ide konkrétne o dve veci. Prvou z nich sú nútené arbitráže, teda mimosúdne vyrovnania so zamestnancami. V praxi ide o to, že každý zamestnanec musí pri vstupe do firmy podpísať dodatok k pracovnej zmluve o tom, že v prípade akýchkoľvek problémov nebude voči firme podávať žalobu na súde, ale všetko vyrieši mimosúdnou cestou. Hoci to dáva z hľadiska Riot Games zmysel, predsa len, akýkoľvek súd so zamestnancom môže poškodiť dobré meno firmy, zamestnancom prekáža, pre pri podpise zmluvy skrátka nemali na výber.

Druhým problémom je pretrvávajúci sexizmus obťažovanie na pracovisku o ktorom taktiež písal Kotaku. Ten sa údajne premietol aj do platovej sféry, kedy platy na rovnakých pozíciách boli rozdielne podľa pohlavia zamestnanca, čo je navyše porušenie Kalifornského zákona o rovných platoch. Problémy vraj nastali aj v preferenciách pri prijímaní nových zamestnancov, zvyšovaní platov, povyšovaní na vyššie pozície a celkovej medziľudskej interakcií. Veci zašli tak ďaleko, že sa piati zamestnanci, niektorí z nich už bývalí, rozhodli podať na Riot žalobu. Dve z týchto žalôb však boli samotným Riotom zablokované, pričom sa ich právnik odvolával práve na doplnok o arbitráži, ktorú podpísal každý zamestnanec firmy.

„Len čo sa skončia všetky aktuálne prebiehajúce súdne spory, dáme všetkým našim novým zamestnancom možnosť odmietnuť podpísanie povinného miosúdneho vyrovnania v prípadoch individuálneho sexuálneho obťažovania. Dovtedy budeme vedieť, či je možné potenciálne rozšíriť túto možnosť aj na súčasných zamestnancov Riotu,“ píše sa v oficiálnom stanovisku od Riotu, ktoré poslali serveru Kotaku na ich otázky týkajúce sa aktuálnej situácie vo firme. Už pred týždňom Riot na svojom blogu oznámil, že majú v pláne upraviť celkovú vnútornú politiku, vytvoriť nové programy pre začínajúcich zamestnancov, školenia o sexuálnom obťažovaní na pracovisku, analyzovať platovú nerovnosť a pozmeniť praktiky pri prijímaní nových zamestnancov. Problém je však v dvoch bodoch. Prvým je, že Riot tieto zmeny začne implementovať až po skočení všetkých súdnych sporov, teda rozhodne nie okamžite. A súdne spory sa môžu ťahať ešte značnú dobu. Druhým je to, že súčasní zamestnanci nemajú istotu, či sa tieto zmeny budú týkať aj ich. A to ich rozhnevalo natoľko, že sa rozhodli zorganizovať protest pred budovou Riotu.

„Je to už osem mesiacov od prvej reportáže a doteraz som nevidel žiadnu zmenu a zo strany Riotu. Nezbadal som ani jednu štatistiku či dôkaz o tom, že by sa veci zmenili, alebo sa niečo reálne spravilo,“ vyjadril sa jeden z nahnevaných zamestnancov. Ďalšia zamestnankyňa povedala, že hoci ona osobne nemá sú súčasným vedením žiadny problém, protestu sa zúčastní zo solidarity: „Poznám dve ženy, ktorých sa týkajú prebiehajúce súdne spory. Pracujem s nimi každý deň a chcem sa za ne postaviť.“

Protest prebehol pred budovou Riotu na parkovisku a trval dve hodiny. Zúčastnilo sa ho cez 150 zamestnancov, čo neznie ako veľa, ak si to porovnáme s 2500 zamestnancami, ktoré má Riot po celom svete. Stále je to dosť veľké číslo na to, aby mohlo prípadne inšpirovať ďalších pracovníkov. Navyše má byť v priebehu dnešného dňa podobný protest zorganizovaný aj v Dublinskej pobočke Riotu. Protest sa viedol pod názvom „Rioters Unplugged“, čo je slovná hračka smerom k názvu vnútorných porád Riotu „Riot Unplugged“. Okrem toho sa na proteste objavovali transparenty s nápismi ako „nahlásila som ho a povýšili ho“, „umlčte jedného z nás a umlčíte všetkých“, alebo „urobiť správnu vec by nemalo byť až TAKÉTO náročné“.

Počas protestu odznelo viacero búrlivých prejavov, ale aj obáv zo strany protestujúcich, a to aj napriek tomu, že Riot dôrazne odmietol akékoľvek tresty za zúčastnenie, či nezúčastnenie sa protestu: „Podporujeme všetkých zamestnancov Riotu, ktorí sa dnes rozhodli ozvať. Požiadali sme všetkých vedúcich oddelení, aby svojim zamestnancom umožnili zúčastniť sa protestu medzi druhou a štvrtou hodinou poobede a to vrátane prípadných porád. Rešpektujeme zamestnancov, ktorí sa dnes rozhodli protestovať a nebudeme tolerovať žiadne tresty, ktoré by mohli vzniknúť z dôsledku zúčastnenia (alebo nezúčastnenia) sa protestov,“ napísal Riot pre server Upcomer ešte pred konaním protestu.

„Možno budeme čeliť nečakaným dôsledkom aj napriek záväzkom vedenia, pretože vedenie je len jedna entita a v organizácií je aj mnoho iných zamestnancov,“ kontruje Indy Reddy, scenáristka Riotu a zároveň jedna z organizátoriek protestu, „pripravíme sa na odvetu. Bolo by hlúpe nemať na to žiadne plány. Zároveň ju však priamo neočakávame, pretože vedenie sa zaviazalo, že žiadna odveta nebude, minimálne nie v tomto prípade.“

Ku koncu protestu prisľúbia hlavná organizátorka Jocelyn Monahan, že ak manažment nevyjadrí do 16. mája/května záväzok zrušiť nútené arbitráže, čo je dátum najbližšej firemnej porady, ona a ďalší účastníci protestu poženú vec ďalej. Čo presne to znamená však zatiaľ povedať nevedela.„Máme nejaké plány a máme celé dni na ďalšie plánovanie,“ upresnila v tejto súvislosti Indu Reddy.

„Tak ako v priebehu posledných týždňov, aj naďalej budeme počúvať zamestnancov Riotu v súvislosti s ich názormi na mimosúdne riešenia sporov a ďakujeme každému, kto si spravil čas, aby sa o týchto problémoch mohol porozprávať s vedením,“ končí oficiálne vyjadrenie Riotu a mne sa nedá inak, len pousmiať nad ironickým faktom, že preklad ich názvu doslova znamená „vzbura“.