Konečně nebudeme včerejší! Tak takové názory se mohou konečně začít objevovat poté, co česká vláda ve středu 26. 6. 2024 schválila návrh na novelu o změně zákonač. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audovizi)“.

Co to zkráceně řečeno znamená? Dosavadní Státní fond kinematografie bude přeměněn na Státní fond audiovize. Stát tak bude finančně podporovat a dotovat nejen vznik filmů (resp. filmů a filmařů), jako tomu bylo dosud, ale nově také televizní, animované, VOD (streamovací) a herní odvětví.

Důležitou součástí návrhu, který se dnes podařilo vládou protlačit, je určitě podpora tvůrců her a celého herního průmyslu. Je to oblast s vysokou přidanou hodnotou a jsme v ní jako země úspěšní, ale předchozí vlády se o udržení tohoto postavení nezajímaly. V jiných státech Evropské unie přitom podobné fondy pomohly herní průmysl pořádně nakopnout a není důvod, proč by Česko mělo být pozadu,okomentoval situaci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátů.

Televize, kina a streamovací služby budou do fondu přispívat dvě procenta svých ročních tržeb, přičemž „minimálně 50 % z celkové roční investice musí směřovat do koprodukce s nezávislými producenty nebo na nákup práv k užití od nezávislých producentů,“ jak podrobněji popisuje prohlášení Ministerstva kultury.

Zajímavá je i zmínka o tom, že maximálně 10 % z toho může být vynaloženo na českou lokalizaci mezinárodního obsahu.

Společně s novým zákonem vznikne i představenstno, v němž budou zastoupeni například plátci ze soukromých subjektů bok po boku například se zástupci ministerstev kultury a financí, kteří budou společně schvalovat rozhodnutí, návrhy a dotační výzvy.

S platností nového fondu se počítá od 1. ledna 2025.