Internetem se od včerejšího večera šíří poplašná zpráva varující před novým záměrem společnosti Google. Majitel nejvyužívanějšího vyhledávače na světě připravil aktualizaci smluvních podmínek YouTube, což vyvolalo velké pozdvižení a vlnu, kterou se nyní pokusíme zastavit.

Předně, podmínky jsou totožné s těmi staršími, pouze došlo k úpravě několika vět, aby byl celkový text srozumitelnější. Není tak nutné varovat před odstavcem, který uvádí, že YouTube může od 10. prosince/decembra 2019 zrušit nebo pozastavit kanál, jenž nepovažuje za komerčně životaschopný. Tuto možnost měl YouTube již dříve a chrání se tím před uživateli, kteří svým kanálem porušují podmínky či šíří nesmysly, kterými se snaží vydělávat peníze. Ostatně, YouTube už nějakou dobu může vypnout monetizaci kanálů, případně ho úplně zrušit.

V aktualizovaných podmínkách se konkrétně píše: „YouTube může zrušit váš přístup nebo přístup k vašemu účtu Google ke všem nebo k některých službám na základě vlastního uvážení v případě, že poskytování této služby podle kritérií již není ekonomicky životaschopné“. Majitelé takových účtů budou o důvodech ukončení nebo pozastavení informováni a pokud budou chtít, dostanou čas na přenesení svého obsahu na jinou platformu nebo službu.

Ano, problémem pro běžného uživatele může být nespecifikovaná kritéria pro ekonomicky životaschopný kanál, ale nikdo, kdo dodržuje pravidla YouTube, se nemusí bát, že by mu byl kanál smazán, případně pozastaven. To ani nemůže být záměrem YouTube. Společnost by si tím akorát uškodila a bez tvůrců videobsahu by mohla svou službu zavřít.