Soutěž s HORI o Tactical Assault Commander Pro

Soutěž s HORI o Tactical Assault Commander Pro

Výhercům jako vždy GRATULUJEME! Správná odpověď byla: C) 20 programovatelných tlačítek. Do soutěže bylo celkem vloženo všemi soutěžícími 1 061 769 bodů.

Výherci soutěže

Lukáš Zeman - mrnejkillerx Výherce s vloženými 24 212 body

Sekce komentářů

Pravidla soutěže

Uzávěrka souteže byla 15. 8. 2018 - 23:59

Soutěže se smí účastnit každý na území ČR a SR. Soutěž není věkově omezena. Soutěže se nesmí zúčastnit nikdo z redakce Indiana a ani rodiny produkčního týmu. Cenu v soutěži nelze vymáhat žádným právním či peněžním způsobem. Losování výherců může trvat až 30 dní po uzávěrce soutěže z důvodu ověřování výsledků. Změna pravidel či podmínek soutěže je vyhrazena.

V případě nevyzvednutí výhry v době doručení, při jejím opětovném navrácení, výhra dotyčnému propadá. Soutěž vyhlašuje INDIAN, což je registrovaná značka společnosti MediaRealms s.r.o., se sídlem Šenovská 567/43, Ďáblice, 182 00 Praha. Technickou podporu zajišťuje MediaRealms na e-mailové adrese: bd@mediarealms.cz po dobu trvání soutěže.

Facebook, Steam, Instagram, Google, YouTube a další služby uvedené na interaktivním formuláři nejsou partnery této soutěže a nenesou žádnou odpovědnost za její plnění.

O co soutěžíme