Soutěž o hru F1 2019

Soutěž: Soutěž o hru F1 2019

Výhercům jako vždy GRATULUJEME!

Správná odpověď na otázku

  • Kolik okruhů obsahuje F1 2019?
byla: A) 21.

Do soutěže bylo celkem vloženo všemi soutěžícími 5 190 402 bodů.

Výherci obdrží oznámení o odeslání skrz email a telefonní číslo uvedené v soutěži.

Výherci soutěže

Aleš Koryčanský - alesek Výherce s vloženými 27578 body

Stanislava Daňková - lexx98 Výherce s vloženými 18001 body

Maxmilián Rataj - GuNNeR Výherce s vloženými 17000 body

Pravidla soutěže

Uzávěrka souteže byla 15. 7. 2019 - 23:59

Soutěže se smí účasnit každý na území ČR a SR. Soutěž není věkově omezena. Soutěže se nesmí zúčastnit nikdo z redakce Indiana a ani rodiny produkčního týmu. Cenu v soutěži nelze vymáhat žádným právním či peněžním způsobem. Výsledky soutěže se dozvíte po uzávěrce na tomto formuláři. Losování výherců může trvat až 30 dní po uzávěrce soutěže z důvodu ověřování výsledků. Změna pravidel či podmínek soutěže je vyhrazena.

V případě nevyzvednutí výhry v době doručení, při jejím opětovném navrácení, výhra dotyčnému propadá. Soutěž vyhlašuje INDIAN, což je registrovaná značka společnosti MediaRealms s.r.o., se sídlem Šenovská 567/43, Ďáblice, 182 00 Praha. Technickou podporu zajišťuje MediaRealms na emailu: info@mediarealms.cz vždy Pondělí až Čtvrtek od 10:00 - 18:00 po dobu trvání soutěže.

Facebook, Steam, Instagram, Google, YouTube a další služby uvedené na interaktivním formuláři nejsou partnery této soutěže a nenesou žádnou odpovědnost za její plnění.

O co soutěžíme