Akvizice Activisionu Blizzard společností Microsoft šokovala nejen herní, ale i finanční svět. Není divu, když se bavíme o téměř 70 miliardách dolarů. Zprávy si všiml také David Malpass, prezident Světové banky, který ji ostře kritizuje a považuje ji za plýtvání penězi.

Ve svém projevu na Petersonově institutu pro mezinárodní ekonomiku Malpass upozornil, že částka, kterou hodlá Microsoft vynaložit na akvizici, značně převyšuje 23,5 miliardy dolarů, které nejbohatší státy světa v příštích třech letech věnují Mezinárodní rozvojové agentuře, instituci Světové banky, která bojuje proti chudobě v rozvojových zemích prostřednictvím bezúročných půjček a darů.

Microsoft není země, ale Malpass k tomu měl co říct. „Měli byste se sami sebe zeptat: 'Počkejte, je tohle nejlepší způsob, jak utratit kapitál?' Ta se dostává na trh s dluhopisy. Na trh s dluhopisy bude proudit velké množství kapitálu. To vytváří situaci, kdy je obrovské množství kapitálu alokováno do částí světa, které jsou již kapitálově bohaté – vyspělé ekonomiky – a jde se znovu a znovu stavět na stávající infrastruktuře a nemovitostech.“

Malpassovi leží na srdci blaho rozvojových zemí, a proto by byl raději, kdyby se tak velké částky rozdělily úplně jinak: Pokud chceme zastavit příliv uprchlíků, zvyšující se podvýživu a podobně, mělo by do rozvojových zemí proudit více peněz.“

Ve fiskálním roce 2020 věnovala společnost Microsoft humanitárním a neziskovým organizacím, OSN a dalším agenturám po celém světě služby a technologie (Office 365, Azure atd.) v hodnotě 1,9 miliardy dolarů. Každoročně se také zavazuje k charitativním účelům, ale peníze určené na tyto účely nejsou srovnatelné s hodnotou akvizice společnosti Activision.

Světová banka (anglicky World Bank, zkratka WB) je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročených půjček. [Zdroj Wikipedia].