Jistě jste již minimálně jednou slyšeli, že hry způsobují takřka vše zlé, co se na světě děje. Útoky na školách, agresivitu puberťáků, zvýšení daní a neotevření druhé z dvaceti pokladen v blízkém supermarketu. Jo, hry budou vždy obětním beránkem při nějakém průšvihu. Studie se touto problematikou zabývají delší dobu a není zcela jisté, na kterou stranu se přiklánějí. 

Z nejnovějšího výzkumu oxfordské university vzešlo následující stanovisko: mezi násilnými hrami a zvýšenou agresivitou mladých jedinců není spojitost.

Vedoucí výzkumu profesor Andrew Przybylski v odborném časopise Royale Society Open Science komentuje situaci tak, že spojení zmíněných bodů je sice populárním krokem, nicméně ne zrovna pravdivým. Nová studie je od jiných odlišná tím, že obsahuje tzv. předregistraci, v níž výzkumníci nejdříve předloží své hypotézy, metody a analýzy, než se dají do výzkumu. Podle Przybylskiho je problém, že data z výzkumů lze analyzovat více způsoby. Lehkovážný výzkum s možnou zaujatostí může ve výsledku označit hry za viníky. Studie s předregistrací tomuto zabraňuje. A její výsledek už znáte. Data měla být pečlivě vybrána. Výzkumu se účastnilo přes 2000 subjektů včetně mladistvých od 14 do 15 let a jejich opatrovníků.

A přestože nebyla ve zmíněné problematice nalezena spojitost, výzkumníci uznávají, že hry mohou ovlivnit agresivnější pocity či reakce. Míní se tím sprostá mluva, hecování a tzv. trollení ve hrách, které se mohou kvalifikovat jako asociální faktory.