Nedávný průzkum mezi 2300 vývojáři videoher odhalil, že 91 % z nich vidí toxicitu ze strany hráčů jako velký problém pro celé odvětví. 40 % tázaných se s obtěžováním osobně setkalo. Dále se dozvídáme, že nejvíce těchto negativních zkušeností mají ženy a vývojáři, kteří se hlásí k nějaké komunitě, jako například LGBT+.

Informace vyplynuly z průzkumu State of the Game 2023, který je pravidelnou součástí konference GDC. Jeden z účastníků průzkumu vidí jako možné řešení jasné a veřejné nastavení hranic a apelování na komunitu jako takovou. Určitá forma osvěty je naprostou nutností, protože si velké vývojářské firmy prý neuvědomují skutečný dopad, který můžou tito toxičtí hráči mít na ostatní členy jejich fanouškovské základny. Dotyční mohou relativně jednoduše nabádat ostatní k nevhodným projevům, a to i ty hráče, které by to samotné nikdy nenapadlo.

V rámci průzkumu zaznělo například také to, že velké firmy nikdy hráče nezabanují dokud jim tato praktika nezačne přinášet peníze. Což nám běžným hráčům krásně ukazuje firemní kulturu, která tam musí panovat... Zaměstnanecké odbory ale i tak vyžadují ban pro ty hráče, kteří vážně poruší zásady slušného chování vůči tvůrcům – například výhrůžky smrtí, i toto je prý bohužel velmi časté. Dle jednoho komunitního manažera je nutné ptát se hráčů na jejich názor, na který by se měl brát zřetel, ale nikdy by si hráč neměl myslet, že je „součástí rodiny“ a může se vyjadřovat úplně ke všemu.

Naprostá většina vývojářského světa jsou bílí muži. Snahy o větší zapojení menšin a žen jsou ale zejména v poslední době na vzestupu. To bylo hodnoceno naprostou většinou tázaných velmi pozitivně.

Dále přišla řeč i na čistě pracovní témata. Většina tázaných si myslí, že Epic Games má největší šanci uspět na poli metaverse. Skoro polovina tázaných (45 %) ovšem zastává názor, že se metaverse nikdy nedostane na takovou úroveň, která je nám v současnosti prezentována jako „cíl". Bez zajímavosti není ani to, že 75 % tázaných nejeví sebemenší zájem o technologii blockchain a 56 % z nich je vysloveně proti této technologii. Převažuje názor, že je značně neetická.

Posledními body, které průzkum odhalil, jsou, že se většina vývojářů snaží více implementovat do svých her funkce pro postižené. Také je kladen čím dál větší důraz na ekologickou udržitelnost při vývoji.

Letošní průzkum byl už jedenáctý svého druhu. Realizován je každý rok. Jaký máte na zmíněná témata názor vy? Překvapil vás nějaký z výsledků?